Tri ân thầy cô giáo!

Tri ân thầy cô giáo!

  • 17/11/2017
  • 7

Ngày 17/11/2017

Tiết học thư viện – Mĩ thuật

Hướng dẫn: Thầy Nguyễn Văn Tứ, giáo viên bộ môn Mĩ thuật

Hỗ trợ tiết học: Cô giáo thư viện

Thực hiện: Lớp 8B

Chúng em với tấm lòng thành kính xin kính dâng lên các thầy, cô ngàn đóa hoa tươi thắm, hoa điểm 10 nhân ngày 20/11. Nghĩa thầy tình cô ngàn đời ghi nhớ!