Tiết học thư viện

Tiết học thư viện

  • 17/11/2017
  • 11

Ngày 14/11/2017, Tiết học thư viện - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Chủ đề: Phụ nữ xưa và nay

Hướng dẫn: Cô Lê Thị Vân, giáo viên bộ môn Ngữ văn

Hỗ trợ tiết học: Cô Nguyễn Thị Ngọc Thúy, giáo viên chủ nhiệm và cô giáo Thư viện.

Thực hiện: Lớp 9B, hoạt động chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có Nhóm trưởng phân công công việc để các thành viên trong nhóm cùng tham gia.

-      Nhóm 1: Nhóm trưởng: Học sinh Lê Thị Như Quỳnh với từ khóa “Người phụ nữ trong tác phẩm văn học trung đại”

-      Nhóm 2: Nhóm trưởng: Học sinh Phạm Lê Thùy Linh với từ khóa “Chân dung phụ nữ thành đạt”

-      Nhóm 3: Nhóm trưởng: Học sinh Vũ Trần Quỳnh Trang với từ khóa “Cách cư xử của người phụ nữ hiện đại”

-      Nhóm 4: Nhóm trưởng: Học sinh Đoàn Ánh Ngọc với từ khóa “Bình đẳng giới”

Các nhóm trưởng đại diện nhóm thuyết trình sản phẩm liên quan đến chủ đề phụ nữ xưa và nay, có sự sáng tạo, linh hoạt, tạo ra sự liên kết nhuần nhuyễn giữa hình ảnh và lời thoại trong các khâu phỏng vấn, ghi hình trên video clip trình bày.

Tiết học đã mang lại sự hứng thú, các thành viên tham gia làm việc theo nhóm tích cực, chủ động, sáng tạo, biết tôn trọng, hợp tác để mang lại hiệu quả cao.