Trò chơi " Truy tìm kho báu"

Trò chơi " Truy tìm kho báu"

  • 05/10/2017
  • 1

 

KẾ HOẠCH

                                                                                             TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRUY TÌM KHO BÁU

  I .Mục tiêu:

        +  Giúp các em hiều thêm về thư viện thông minh của nhà tài trợ Samsung

        + Nhằm giúp các em học sinh tiếp cận đến nguồn tri thức thông qua sách báo, công nghệ thông tin…, bổ sung kiến thức trong học tập, giải trí tạo thói quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc, tạo hứng thú đọc cho các em học sinh.

        + Tạo cho các em thói ngăn nắp, có trật tự trong học tập và sinh hoạt.

  II . Nội dung triển khai:

- Triển khai hình thức trò chơi:

.Trưng bày tủ sách gồm 20 quyển, trong tủ sách sẽ có một quyển chứa dòng chữ cần tìm.

Câu kho báu các bạn cần tìm là dòng chữ:  Có lẽ hơn bất kì một người nào khác của thế kỉ này, đối với một dân tộc của ông và đối với cả thế giới ông là hiện thân của một cuộc cách mạng”Câu kho báu các bạn cần tìm là: ”Có lẽ hơn bất kì một người nào khác của thế kỉ này, đối với một dân tộc của ông và đối với cả thế giới ông là hiện thân của một cuộc cách mạng”

- Triển khai những qui định khi bạn đọc đến thư viện:

. Mang theo thẻ khi đến thư viện, để giày dép bên ngài, để cặp vỡ, nón, áo khoác, các vật dụng… đúng nơi quy định, lựa chọn sách ngăn nắp không sáo trộn, giữ trật tự, không làm ồn giữ trật tự cho các bạn xung quanh cùng đọc. Đọc xong trả sách lại vị trí cũ.)  

  III . Hình thức, đối tượng, thời gian, địa điểm, kinh phí:

- Hình thức: Triển khai trực tiếp trong buổi sinh hoạt giữa cờ và bản tin trên thư viện

- Đối tượng: Tất cả các bạn học sinh từng khối lớp.

- Thời gian, địa điểm: Thư viện trường THCS-THPT Bình Thạnh Trung

- Kinh phí:

+Từ nguồn kinh phí của nhà trường

+ Một phần thưởng tiền mặt là 150.000đ

IV. Tổ chức thực hiện:

- Nhân viện thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức tham mưu với Ban giám hiệu xem xét phê duyệt.

- Đội cộng tác viên thư viện giới thiệu trực tiếp trong buổi sinh hoạt dưới cờ

- Phối hợp với tổng phụ trách đội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Trò chơi truy tìm kho báu” ( hoạt động thư viện tháng 10) năm học 2017-2018 của bộ phận thư viện.

  • Binh Thanh Trung