Giới thiệu sách tháng 11 "

Giới thiệu sách tháng 11 "

  • 28/11/2017
  • 18

Bài giới thiệu sách “ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – BÙI THỊ MÙI”

Giáo viên: Cao Chánh Tính

Địa điểm: SHDC

Thời gian: 27/11/2017

Kính thưa quý Thầy Cô cùng các em học sinh thân mến!

Giáo dục và đào tạo Việt Nam đang đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng “ Đổi mới phương pháp giáo dục và đạo tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào dạy học, đám bảo điều kiện và thời gian tự hoc và tự nghiên cứu cho học sinh, nhằm đào tạo con người Việt Nam tự chủ, năng động, sáng tạo, có năng lực phát triển và giải quyết vân đề.  Vì vậy đổi mới phương pháp dạy học được coi là nhiệm vụ quan trọng của toán giáo viên.

Để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên, việc đi sâu tìm hiểu những tri thức sư phạm là rất cần thiết, đặc biệt là hệ thống những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm trong hoạt động thường nhật của người giáo viên. Cuốn sách tập trung làm sáng tỏ bản chất của ứng xử trong giao tiếp giữa thầy và trò theo quan điểm hoạt động và giáo dục, đồng thời chỉ ra một số khó khăn mà giáo viên gặp phải khi giải quyết các tình huống sư phạm.

Hệ thống lí luận và tình huống sư phạm, về  việc xây dựng và sử dụng tình huống sư phạm được biên soạn trên cơ sở kế thừa trên kinh nghiệm của các nhà giáo dục trong nước và trên thế giới về vấn đề này.

Theo quan điểm triết học, tình huống được nghiên cứu như là một tổ hợp các mối quan hệ xã hội cụ thể, mà đến một thời điểm nhất định liên kết con người với môi trường, biến con người thành một chủ thể của một hoạt động có đối tượng nhằm đạt được một mục tiêu nhất định. Trong Từ điển tiếng Việt, tình huống là toàn thể những sự việc xảy ra tại một nơi, trong một thời gian hoặc một thời điểm. Một cách tổng quát có thể sử dụng khái niệm tình huống được xem xét về mặt tâm lí học. Đó là tình huống được quan niệm trên cơ sở quan hệ giữa chủ thể và khách thể, trong không gian và thời gian. “Tình huống là hệ thống các sự thực của cuộc sống, trong đó người học được kiến tạo tri thức qua việc giải quyết các vấn đề có tính xã hội của việc học tập”.