Thư Viện Thông Minh – Trí Tuệ Ngày Mai mô hình thư viện hiện đại

Thư Viện Thông Minh – Trí Tuệ Ngày Mai mô hình thư viện hiện đại

  • 16/09/2013
“Thư Viện Thông Minh – Trí Tuệ Ngày Mai” là mô hình thư viện hiện đại, do Công ty Điện tử SAMSUNG VINA khởi xướng, trong dự án trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Có thể nói đây là dự án cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay của Samsung.