Thư viện thông minh đầu tiên được trao cho trường THCS Bình Khánh, Cần Giờ, tiếp nối là 15 trường THCS khác trên toàn quốc.

Thư viện thông minh đầu tiên được trao cho trường THCS Bình Khánh, Cần Giờ, tiếp nối là 15 trường THCS khác trên toàn quốc.

  • 16/09/2013
Thư viện thông minh đầu tiên được trao cho trường THCS Bình Khánh, Cần Giờ, tiếp nối là 15 trường THCS khác trên toàn quốc.